Nabídka

  • Kompletní dodávka a montáž střešního souvrství 
  • Dodávka a montáž střešního souvrství teras a balkonů 
  • Rekonstrukce izolačních souvrství střech a teras vč. jejich pochozí úpravy
  • Izolace proti radonu
  • Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě
  • Izolace bazénů
  • Dvojitý kontrolní a sanační systém z PVC či FPO fólií spodních staveb či střech


Na výše uvedené činnosti:
    
     1/ Vám zdarma vypracujeme položkový rozpočet s návrhem řešení souvrství izolací.


     2/ Vám poskytneme záruční lhůtu dle dohody 24 - 120 měsíců.


     3/ Termín realizace přizpůsobíme Vašim potřebám a klimatickým podmínkám.


     4/ Jsme pojištěni u pojišťovny Uniqa na částku ve výši 30 mil. Kč.


 

Hydroizolace, Tepelná izolace a izolační hmoty, Doplňky pro fasády a vnitřní omítky, Sádrokartonový systém, Fasádní Omítky, Barvy a penetrace, Střešní krytiny a okapové systémy, Střešní okna, Řezivo a desky, Zdící materiály, Pojiva a SOMS, Stavební chemie, Tmely a asfaltové výrobky, Komínové systémy, Stahovací schody a stavební pouzdra, Dveře, Zárubně, Geotextílie, Betonové výrobky, Hutní materiál, Střešní folie, Zemní folie, Bazénové folie, Odvodnění

©2010 VV Studio - Václav Veselý